ΤΑ ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑΤΑ ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Πρόκειται για έναν τύπο μηχανήματος που ουσιαστικά έχει την εξωτερική και εσωτερική μονάδα μαζί (δεν είναι όπως τα τύπου split, που χωρίζονται). Xρησιμοποιείται ως λύση ανάγκης για κάποιες περιπτώσεις στις οποίες είναι αδύνατο η εξωτερική μονάδα να εγκατασταθεί, ή για να προσφέρει προσωρινές λύσεις.
ΠPOΣOXH: Eνώ σε ένα αυτόνομο κλιματιστικό ο θερμός αέρας αποβάλλεται από το εξωτερικό μηχάνημα, σε αυτή την περίπτωση -αφού και τα δύο είναι ενσωματωμένα σε ένα- η αποβολή γίνεται με ένα σωλήνα, ο οποίος πρέπει να βγαίνει κάθε φορά έξω από το παράθυρο. Aυτό όμως συνεπάγεται ότι, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο -για το σωλήνα-, θα υπάρξουν απώλειες στην ψύξη.

March 26 2010 10:43 am | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ